Valorant 4.01: Chi tiết bản cập nhật mới Valorant

Chi tiết bản cập nhật Valorant 4.01:

Tính năng cộng đồng

Thêm Danh Sách Từ Cấm vào cài đặt

Danh Sách Từ Cấm là một mục mới trong cài đặt. Tại đây, bạn có thể nhập nhiều từ/cụm từ mà bạn không muốn thấy trong trò chơi.

Ví dụ: Giả sử từ “Riot” là một từ tiêu cực đi (hết hồn chưa?). Hệ thống sẽ coi “Riot” là từ vi phạm cần phải cấm, nhưng có hàng tá cách khác nhau để gõ từ Riot và qua mặt hệ thống: R!ot, R!0t, Ri0t…

Cập nhật vũ khí

Ares

Tăng độ khó khi kiểm soát Ares

Giá thành tăng từ 1.550 >>> 1.600

Tăng độ giật dọc

Độ giãn hồng tâm đổi từ 0,8 >>> 0,7 sau 10 viên thành 1,0 >>> 0,7 sau 13 viên

Độ giãn hồng tâm và độ giật đường đạn được giảm khi ngồi bắn giảm từ 40% >>> 25%

Vũ khí cận chiến

Hitbox chuột phải giờ đã lớn hơn 1,5 lần. Hitbox chuột trái giờ đã lớn hơn chuột phải và có tầm tác động xa hơn. 

Các mục tiêu gần tâm dao sẽ trúng đòn trước, đồng nghĩa với việc bạn vẫn có thể ngắm chuẩn xác nếu cần.

Cập nhật bổ sung: Giờ đây khi đâm dao găm vào tường, dấu vết xẻ tường sẽ xuất hiện ngay lập tức (dự đoán phía client)

Vũ khí cận chiến sẽ dễ sử dụng hơn

Sửa lỗi

Vũ khí: Sửa lỗi hoạt ảnh chờ của bộ sưu tập Khởi Nguồn không chạy ở một vài cấp độ và đa sắc trong chế độ Theo Dõi.

Esports: Sửa lỗi khiến cho phím tắt của người theo dõi thay đổi khi đổi bên.

Hiệu năng: Sửa lỗi khiến cho biểu đồ hiệu suất yêu cầu có NVIDIA Reflex luôn hiển thị và không thể bị ẩn.

Xem thêm về bài viết

Valorant 4.01: Chi tiết bản cập nhật mới Valorant

[rule_3_plain]

Chi tiết bản cập nhật Valorant 4.01:
Tính năng cộng đồng
Thêm Danh Sách Từ Cấm vào cài đặt
Danh Sách Từ Cấm là một mục mới trong cài đặt. Tại đây, bạn có thể nhập nhiều từ/cụm từ mà bạn không muốn thấy trong trò chơi.
Ví dụ: Giả sử từ “Riot” là một từ tiêu cực đi (hết hồn chưa?). Hệ thống sẽ coi “Riot” là từ vi phạm cần phải cấm, nhưng có hàng tá cách khác nhau để gõ từ Riot và qua mặt hệ thống: R!ot, R!0t, Ri0t…

Có thể bạn quan tâm

Chi tiết bản cập nhật Valorant 4.0

Cập nhật vũ khí
Ares

Tăng độ khó khi kiểm soát Ares

Giá thành tăng từ 1.550 >>> 1.600
Tăng độ giật dọc
Độ giãn hồng tâm đổi từ 0,8 >>> 0,7 sau 10 viên thành 1,0 >>> 0,7 sau 13 viên
Độ giãn hồng tâm và độ giật đường đạn được giảm khi ngồi bắn giảm từ 40% >>> 25%
Vũ khí cận chiến
Hitbox chuột phải giờ đã lớn hơn 1,5 lần. Hitbox chuột trái giờ đã lớn hơn chuột phải và có tầm tác động xa hơn. 
Các mục tiêu gần tâm dao sẽ trúng đòn trước, đồng nghĩa với việc bạn vẫn có thể ngắm chuẩn xác nếu cần.
Cập nhật bổ sung: Giờ đây khi đâm dao găm vào tường, dấu vết xẻ tường sẽ xuất hiện ngay lập tức (dự đoán phía client)

Vũ khí cận chiến sẽ dễ sử dụng hơn

Sửa lỗi
Vũ khí: Sửa lỗi hoạt ảnh chờ của bộ sưu tập Khởi Nguồn không chạy ở một vài cấp độ và đa sắc trong chế độ Theo Dõi.
Esports: Sửa lỗi khiến cho phím tắt của người theo dõi thay đổi khi đổi bên.
Hiệu năng: Sửa lỗi khiến cho biểu đồ hiệu suất yêu cầu có NVIDIA Reflex luôn hiển thị và không thể bị ẩn.

[rule_2_plain]

#Valorant #Chi #tiết #bản #cập #nhật #mới #Valorant


  • #Valorant #Chi #tiết #bản #cập #nhật #mới #Valorant
  • Tổng hợp: Xfaster

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button