Biểu mẫuHọc Tập

Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN

<p style=”text-align:justify”>Dowwnload.com.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN được chúng tôi tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN là mẫu tờ khai đăng ký được cá nhân, tổ chức, đơn vị lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đăng ký về việc ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết mẫu tờ khai tại đây.

Mẫu số 06/NG-IVAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

……….., ngày…. tháng… năm…….

TỜ KHAI
Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân: ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Mã số bảo hiểm xã hội: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………………………..

Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi đăng ký với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN của Tổ chức I-VAN đã đăng ký sau:

– Tên tổ chức I-VAN (ghi rõ tên đầy đủ tổ chức)……………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………….……………

– Thời điểm ngừng từ ngày … tháng … năm ….

– Lý do ngừng: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên./.

Chữ ký số của tổ chức
cung cấp dịch vụ I-VAN
Chữ ký số của cơ quan, tổ chức, cá nhân/mã xác thực của cá nhân

Dowwnload.com.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN được chúng tôi tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN là mẫu tờ khai đăng ký được cá nhân, tổ chức, đơn vị lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đăng ký về việc ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết mẫu tờ khai tại đây.

Mẫu số 06/NG-IVAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

……….., ngày…. tháng… năm…….

TỜ KHAI
Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân: ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Mã số bảo hiểm xã hội: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………………………..

Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi đăng ký với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN của Tổ chức I-VAN đã đăng ký sau:

– Tên tổ chức I-VAN (ghi rõ tên đầy đủ tổ chức)……………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………….……………

– Thời điểm ngừng từ ngày … tháng … năm ….

– Lý do ngừng: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên./.

Chữ ký số của tổ chức
cung cấp dịch vụ I-VAN
Chữ ký số của cơ quan, tổ chức, cá nhân/mã xác thực của cá nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
You cannot copy content of this page