Học TậpVăn bản pháp luật

Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT

Ngày 24/12/2018, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT thời gian tập sự theo chức danh giáo viên, giảng viên. Thông tư chính thức có hiệu lực kể từ ngày 08/02/2019.

Thông tư này quy định mới về thời gian tập sự của giáo viên, giảng viên như sau:

  • Đối với giảng viên hạng III, giáo viên THPT hạng III, giáo viên dự bị đại học hạng III: Tập sự 12 tháng. Trước đây giáo viên THPT chỉ cần tập sự 09 tháng.
  • Đối với giáo viên trung học cơ sở hạng III: Tập sự 09 tháng
  • Đối với giáo viên mầm non hạng IV, giáo viên tiểu học hạng IV: Tập sự 06 tháng.

Nội dung Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT

Ngày 24/12/2018, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT thời gian tập sự theo chức danh giáo viên, giảng viên. Thông tư chính thức có hiệu lực kể từ ngày 08/02/2019.

Thông tư này quy định mới về thời gian tập sự của giáo viên, giảng viên như sau:

  • Đối với giảng viên hạng III, giáo viên THPT hạng III, giáo viên dự bị đại học hạng III: Tập sự 12 tháng. Trước đây giáo viên THPT chỉ cần tập sự 09 tháng.
  • Đối với giáo viên trung học cơ sở hạng III: Tập sự 09 tháng
  • Đối với giáo viên mầm non hạng IV, giáo viên tiểu học hạng IV: Tập sự 06 tháng.

Nội dung Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page