Pháp Luật

Thông tư 24/2020/TT-BTTTT nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng CNTT

Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT

Thông tư 24/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Hướng dẫn công tác triển khai dự án đầu tư ứng dụng CNTT

Ngày 09/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 24/2020/TT-BTTTT quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, chủ đầu tư có thể thuê tổ chức, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác triển khai hoặc tự thực hiện giám sát công tác triển khai bao gồm các công việc chính như sau: Kiểm tra các điều kiện để triển khai; Kiểm tra sự phù hợp về năng lực của nhà thầu triển khai so với hợp đồng; Kiểm tra vật tư, thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm trước khi xây lắp, lắp đặt, cài đặt; Giám sát trong quá trình triển khai;…

Bên cạnh đó, sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án phải được kiểm thử hoặc vận hành thử tại ít nhầt một đơn vị thụ hưởng trước khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng. Việc nghiệm thu được thực hiện khi sản phẩm hoặc hạng mục công việc được hoàn thành đầy đủ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, các yêu cầu theo hợp đồng và thiết kế chi tiết được phê duyệt; hoặc đã được kiểm thử, vận hành đáp ứng yêu cầu chất lượng.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin được Xfaster VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button