Pháp Luật

Thông tư 21/2020/TT-BCT thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

Thông tư 21/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực.

04 trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực

Ngày 09/9/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 21/2020/TT-BCT về việc quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Theo đó, chậm nhất trước 15 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến chính thức vận hành thương mại, tổ chức tham gia hoạt động phát điện phải nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực. Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Công Thương và Cục Điều tiết điện lực sẽ thực hiện trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ thực hiện gửi trực tiếp qua đường dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Ngoài ra, Thông tư quy định 4 trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực: Phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác; Phát điện có công suất lắp đặt đến 01 MW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác; Kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp tới khách hàng; Điều độ hệ thống điện quốc gia và điều hành giao dịch thị trường điện lực.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Thương mại được Xfaster VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page