0784 488 166

Nhớt Xado Atomic Oil 10w40

290,000  270,000 

  • Công nghệ: ESTER CORE và REVITALIZANT
  • SAE 10W-40
  • JASA MA2
  • API SN
  • Số lượng tối ưu và tính năng – RF 15,5
  • Cấp Nhớt: 10w40
  • Sản xuất tại: Hà Lan
Tư vấn: 0784.488.166
Danh mục: