Pháp Luật

Mới: Từ 01/7/2021, bán nhà bị cắt hộ khẩu

Cắt hộ khẩu thường trú khi bán nhà

Bán nhà sẽ bị xóa hộ khẩu thường trú – Đây là nội dung nổi bật, đáng chú ý được quy định tại Luật Cư trú 2020 do Quốc hội thông qua ngày 13/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

  • 3 chính sách mới về BHYT có hiệu lực từ tháng 3/2021
  • 5 huyện Hà Nội sắp lên quận, có thêm 3 thành phố Trung ương

Theo Điều 24 Luật Cư trú 2020, một trong những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú là:

h) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;

Như vậy, từ 01/7/2021 – khi Luật Cư trú mới có hiệu lực, người dân khi bán nhà sẽ bị xóa đăng ký thường trú (cắt hộ khẩu) trừ khi được chủ sở hữu mới đồng ý giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

Điều 22 Luật Cư trú 2006 chỉ quy định: Khi đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới; cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xoá đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Xfaster VN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page