Biểu mẫuHọc Tập

Mẫu phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH

<p style=”text-align:justify”>Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C06-TS: Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Mẫu phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH là mẫu phiếu được sử dụng để theo dõi số lượng phôi sổ sử dụng khi phát hành sổ. Mẫu C06-TS được ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết mẫu phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH tại đây.

BHXH…………….

BHXH…………….

Mẫu C06-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

PHIẾU SỬ DỤNG PHÔI BÌA SỔ BHXH

Số:……………., ngày:……………….

Họ tên cán bộ phát hành:…………………………………………………………………………………………………

Phôi bìa sổ BHXH có trước khi in:……………………………………………. Phôi

Phôi bìa sổ BHXH còn sau khi in:……………………………………………… Phôi

Tên các đơn vị cấp sổ BHXH.…………………………………………………………………………………………….

Mã các đơn vị.………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung:

STT

Diễn giải

Số lượng

1

2

3

1

Số phôi sử dụng

2

Cấp mới

3

Cấp lại do mất, hỏng

4

Cấp lại do điều chỉnh thông tin

5

Cấp lại do đã hưởng trợ cấp BHXH 1 lần

6

Cấp lại do nguyên nhân khác

7

Do đổi sổ BHXH

8

Hỏng do nhà in

9

Hỏng do in

10

Mất do bảo quản

11

Hỏng do bảo quản

12

Giảm khác

Ngày ……. tháng…. năm…….

Người ghi sổ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng (Tổ) Cấp sổ thẻ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn lập:

Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH (Mẫu C06-TS)

a) Mục đích: theo dõi số lượng phôi sổ sử dụng khi phát hành sổ.

b) Trách nhiệm lập: cán bộ chuyên quản.

c) Thời gian lập: vào cuối ngày có phát sinh.

d) Phương pháp lập:

* Chỉ tiêu theo cột:

– Cột 1: ghi số thứ tự.

– Cột 2: ghi các nội dung sử dụng phôi bìa sổ BHXH.

– Cột 3: ghi số lượng phôi bìa sổ BHXH sử dụng.

* Chỉ tiêu hàng ngang: ghi đầy đủ theo tiêu thức quy định.

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C06-TS: Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Mẫu phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH là mẫu phiếu được sử dụng để theo dõi số lượng phôi sổ sử dụng khi phát hành sổ. Mẫu C06-TS được ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết mẫu phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH tại đây.

BHXH…………….

BHXH…………….

Mẫu C06-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

PHIẾU SỬ DỤNG PHÔI BÌA SỔ BHXH

Số:……………., ngày:……………….

Họ tên cán bộ phát hành:…………………………………………………………………………………………………

Phôi bìa sổ BHXH có trước khi in:……………………………………………. Phôi

Phôi bìa sổ BHXH còn sau khi in:……………………………………………… Phôi

Tên các đơn vị cấp sổ BHXH.…………………………………………………………………………………………….

Mã các đơn vị.………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung:

STT

Diễn giải

Số lượng

1

2

3

1

Số phôi sử dụng

2

Cấp mới

3

Cấp lại do mất, hỏng

4

Cấp lại do điều chỉnh thông tin

5

Cấp lại do đã hưởng trợ cấp BHXH 1 lần

6

Cấp lại do nguyên nhân khác

7

Do đổi sổ BHXH

8

Hỏng do nhà in

9

Hỏng do in

10

Mất do bảo quản

11

Hỏng do bảo quản

12

Giảm khác

Ngày ……. tháng…. năm…….

Người ghi sổ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng (Tổ) Cấp sổ thẻ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn lập:

Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH (Mẫu C06-TS)

a) Mục đích: theo dõi số lượng phôi sổ sử dụng khi phát hành sổ.

b) Trách nhiệm lập: cán bộ chuyên quản.

c) Thời gian lập: vào cuối ngày có phát sinh.

d) Phương pháp lập:

* Chỉ tiêu theo cột:

– Cột 1: ghi số thứ tự.

– Cột 2: ghi các nội dung sử dụng phôi bìa sổ BHXH.

– Cột 3: ghi số lượng phôi bìa sổ BHXH sử dụng.

* Chỉ tiêu hàng ngang: ghi đầy đủ theo tiêu thức quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
You cannot copy content of this page