Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu giấy mời tập huấn quyết toán thuế

<p style=”text-align:justify”>Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu giấy mời tập huấn quyết toán thuế được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Nội dung trong mẫu giấy mời tập huấn quyết toán thuế trình bày các nội dung quan trọng như thông báo tổ chức lớp tập huấn từ cơ quan thuế, gửi tới đơn vị được mời tham gia tập huấn, thông tin về thời gian, địa điểm, thành phần tham dự buổi tập huấn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải Mẫu giấy mời tập huấn quyết toán thuế tại đây.

CỤC THUẾ TP ……

CHI CỤC THUẾ ………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

Số:………… /GM-CCT

………., ngày tháng…… năm 20……

GIẤY MỜI

V/v Tổ chức hội nghị tập huấn quyết toán thuế TNDN&TNCN
năm 20……….

Chi cục thuế quận/huyện………………………………………… trân trọng kính mời: Qúy Công ty

Tới dự Hội nghị tập huấn quyết toán thuế TNDN&TNCN năm 20………….cho các doanh nghiệp trên địa bàn quận/huyện …………

Thời gian: – Lớp sáng: từ….. đến ….. ngày …../…./20…… (thứ ………)

– Lớp chiều: từ……đến ….ngày ……/…../20…… (thứ …….)

Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………….…………

Thành phần:

– Giám đốc doanh nghiệp;

– Kế toán trưởng hoặc kế toán thuế của doanh nghiệp.

Chi cục thuế…………………… trân trọng kính mời các đại biểu, tham gia đầy đủ và đúng giờ để Hội nghị đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:

Như trên;

-Đội KT1, KT2;

-Lưu HC, TTHT.

CHI CỤC TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu giấy mời tập huấn quyết toán thuế được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Nội dung trong mẫu giấy mời tập huấn quyết toán thuế trình bày các nội dung quan trọng như thông báo tổ chức lớp tập huấn từ cơ quan thuế, gửi tới đơn vị được mời tham gia tập huấn, thông tin về thời gian, địa điểm, thành phần tham dự buổi tập huấn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải Mẫu giấy mời tập huấn quyết toán thuế tại đây.

CỤC THUẾ TP ……

CHI CỤC THUẾ ………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

Số:………… /GM-CCT

………., ngày tháng…… năm 20……

GIẤY MỜI

V/v Tổ chức hội nghị tập huấn quyết toán thuế TNDN&TNCN
năm 20……….

Chi cục thuế quận/huyện………………………………………… trân trọng kính mời: Qúy Công ty

Tới dự Hội nghị tập huấn quyết toán thuế TNDN&TNCN năm 20………….cho các doanh nghiệp trên địa bàn quận/huyện …………

Thời gian: – Lớp sáng: từ….. đến ….. ngày …../…./20…… (thứ ………)

– Lớp chiều: từ……đến ….ngày ……/…../20…… (thứ …….)

Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………….…………

Thành phần:

– Giám đốc doanh nghiệp;

– Kế toán trưởng hoặc kế toán thuế của doanh nghiệp.

Chi cục thuế…………………… trân trọng kính mời các đại biểu, tham gia đầy đủ và đúng giờ để Hội nghị đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:

Như trên;

-Đội KT1, KT2;

-Lưu HC, TTHT.

CHI CỤC TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
You cannot copy content of this page