Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu đơn xin giảm trách nhiệm hình sự

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn mẫu đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trong quá trình giải quyết vụ án người bị hại có thể làm đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can, bị cáo. Nội dung trong đơn cần phải rõ ràng, mạch lạc theo đúng trình tự. Mời các bạn tham khảo chi tiết và tải mẫu đơn tại đây:

Mẫu đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———-

ĐƠN XIN GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

(Đối với bị can, bị cáo…………………… trong vụ án……………………………………………..)

Kính gửi: Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện/quận………………., công an tỉnh……………..

Viện kiểm sát nhân dân huyện/quận …………………….., tỉnh…………………………………………………..

Tòa án nhân dân huyện/quận…………………………………, tỉnh ……………………………………………….

Tôi là sinh năm:…………………………………………………….., địa chỉ:………………………………………….

Chứng minh thư nhân dân số: …………………………………………..cấp ngày:…………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………….

Tôi là người bị hại trọng vụ án……………………………………….. do bị can/bị cáo…………………… gây ra.

Hiện vụ án đang được Quý các cơ quan tiến hành Điều tra/Truy tố, xét xử về tội: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày từ khi xảy ra vụ việc chúng tôi nhận thấy bản thân bị can, bị cáo và người thân, người nhà của bị can, bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra để điều tra vụ việc, bồi thường thiệt hại kịp thời, khắc phục những hậu quả gây ra.

Các lý do khác có lợi cho bị can, bị cáo:…………………………………………………………………………..

Nay, tôi làm đơn này đề nghị Quý các cơ quan xem xét và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can/bị cáo:……………………………………………………

Tôi làm đơn này trong điều kiện sức khỏe tốt, hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn, không bị bất kỳ sự cưỡng ép, đe dọa nào, việc làm đơn này là đúng với ý chí và nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung của đơn này và những điều tôi đã cam kết, trình bày tại đơn này.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……….ngày……..tháng……năm………

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn mẫu đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trong quá trình giải quyết vụ án người bị hại có thể làm đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can, bị cáo. Nội dung trong đơn cần phải rõ ràng, mạch lạc theo đúng trình tự. Mời các bạn tham khảo chi tiết và tải mẫu đơn tại đây:

Mẫu đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———-

ĐƠN XIN GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

(Đối với bị can, bị cáo…………………… trong vụ án……………………………………………..)

Kính gửi: Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện/quận………………., công an tỉnh……………..

Viện kiểm sát nhân dân huyện/quận …………………….., tỉnh…………………………………………………..

Tòa án nhân dân huyện/quận…………………………………, tỉnh ……………………………………………….

Tôi là sinh năm:…………………………………………………….., địa chỉ:………………………………………….

Chứng minh thư nhân dân số: …………………………………………..cấp ngày:…………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………….

Tôi là người bị hại trọng vụ án……………………………………….. do bị can/bị cáo…………………… gây ra.

Hiện vụ án đang được Quý các cơ quan tiến hành Điều tra/Truy tố, xét xử về tội: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày từ khi xảy ra vụ việc chúng tôi nhận thấy bản thân bị can, bị cáo và người thân, người nhà của bị can, bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra để điều tra vụ việc, bồi thường thiệt hại kịp thời, khắc phục những hậu quả gây ra.

Các lý do khác có lợi cho bị can, bị cáo:…………………………………………………………………………..

Nay, tôi làm đơn này đề nghị Quý các cơ quan xem xét và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can/bị cáo:……………………………………………………

Tôi làm đơn này trong điều kiện sức khỏe tốt, hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn, không bị bất kỳ sự cưỡng ép, đe dọa nào, việc làm đơn này là đúng với ý chí và nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung của đơn này và những điều tôi đã cam kết, trình bày tại đơn này.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……….ngày……..tháng……năm………

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
You cannot copy content of this page