Biểu mẫuHọc Tập

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

<p style=”text-align:justify”>Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô được chúng tôi tổng hợp chính xác và chi tiết nhất. Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô được lập ra trong trường hợp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô bị mất hoặc bị hỏng. Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày rõ thông tin về doanh nghiệp như: địa chỉ số điện thoại, Fax, lý do đề nghị cấp lại…. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô tại đây.

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

………….., ngày … tháng … năm ..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH NHẬP KHẨU Ô TÔ

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Tên doanh nghiệp……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………….Fax:……………….Email……………………………………………………………………..

Người liên hệ: ……………………….. Chức danh:…………………. Điện thoại:………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) số ……… do ……………………. cấp ngày ……. tháng ……. năm…………..

Đã được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô số ………………………………..…… ngày… tháng… năm…

1. Đề nghị Bộ Công Thương xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

2. Lý do đề nghị cấp lại:…………………………………………………………………………………………………………………

3. Hồ sơ kèm theo:……………………………………………………………………………………………………………………..

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………….(tên doanh nghiệp) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số /2017/NĐ-CP ngày tháng năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô được chúng tôi tổng hợp chính xác và chi tiết nhất. Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô được lập ra trong trường hợp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô bị mất hoặc bị hỏng. Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày rõ thông tin về doanh nghiệp như: địa chỉ số điện thoại, Fax, lý do đề nghị cấp lại…. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô tại đây.

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

………….., ngày … tháng … năm ..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH NHẬP KHẨU Ô TÔ

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Tên doanh nghiệp……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………….Fax:……………….Email……………………………………………………………………..

Người liên hệ: ……………………….. Chức danh:…………………. Điện thoại:………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) số ……… do ……………………. cấp ngày ……. tháng ……. năm…………..

Đã được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô số ………………………………..…… ngày… tháng… năm…

1. Đề nghị Bộ Công Thương xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

2. Lý do đề nghị cấp lại:…………………………………………………………………………………………………………………

3. Hồ sơ kèm theo:……………………………………………………………………………………………………………………..

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………….(tên doanh nghiệp) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số /2017/NĐ-CP ngày tháng năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page