Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (khấu trừ thuế)

<p style=”text-align:justify”>Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (khấu trừ thuế) được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp mới nhất. Mẫu C4-02c/KB được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử khấu trừ thuế.

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (khấu trừ thuế) được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp mới nhất. Mẫu C4-02c/KB được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử khấu trừ thuế.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button