Học TậpVăn bản pháp luật

Mẫu báo cáo sử dụng vật tư y tế tiêu hao

<p style=”text-align:justify”>Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo sử dụng vật tư y tế tiêu hao được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Mẫu báo cáo sử dụng vật tư y tế tiêu hao là mẫu báo cáo được các cơ sở y tế sử dụng khi báo cáo với cơ quan cấp trên về việc sử dụng vật tư y tế của cơ sở mình, qua đó có thể thấy số lượng vật tư còn và số lượng vật tư đã sử dụng. Mẫu báo cáo vật tư y tế tiêu hao được ban hành kèm theo Thông tư 33/2016/TT-BYT quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viên do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết và tải mẫu báo cáo tại đây.

Mẫu 4 – PHỤ LỤC II

BÁO CÁO SỬ DỤNG VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

Bộ Y tế (Sở y tế):…………….
Bệnh viện:…………………….

Tháng……../……..

MS:………….
Số:…………..

STT

Tên vật tư y tế tiêu hao

Đơn vị

Số lưng sử dụng

Số lượng còn

1

2

3

4

5

6

Cộng khoản:

……….ngày….tháng.…năm……..

NGƯỜI LẬP
BÁO CÁO

Họ tên……………..

TRƯỞNG
PHÒNG TCKT

Họ tên…………………

TRƯỞNG
KHOA VI SINH

Họ tên…………….

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo sử dụng vật tư y tế tiêu hao được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Mẫu báo cáo sử dụng vật tư y tế tiêu hao là mẫu báo cáo được các cơ sở y tế sử dụng khi báo cáo với cơ quan cấp trên về việc sử dụng vật tư y tế của cơ sở mình, qua đó có thể thấy số lượng vật tư còn và số lượng vật tư đã sử dụng. Mẫu báo cáo vật tư y tế tiêu hao được ban hành kèm theo Thông tư 33/2016/TT-BYT quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viên do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết và tải mẫu báo cáo tại đây.

Mẫu 4 – PHỤ LỤC II

BÁO CÁO SỬ DỤNG VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

Bộ Y tế (Sở y tế):…………….
Bệnh viện:…………………….

Tháng……../……..

MS:………….
Số:…………..

STT

Tên vật tư y tế tiêu hao

Đơn vị

Số lưng sử dụng

Số lượng còn

1

2

3

4

5

6

Cộng khoản:

……….ngày….tháng.…năm……..

NGƯỜI LẬP
BÁO CÁO

Họ tên……………..

TRƯỞNG
PHÒNG TCKT

Họ tên…………………

TRƯỞNG
KHOA VI SINH

Họ tên…………….

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button