Điện Máy

Lịch Công giáo: Lịch Công giáo tháng 4

<style>.adslot-1{min-height:250px;}

Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ chi tiết lịch Công giáo tháng 4 năm 2021 để các bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu có thể tìm kiếm thông tin thuận tiện hơn, cùng theo dõi ngay nhé!

>> Xem thêm bài viết liên quan: Các ngày lễ trọng trong năm của người Công giáo

Lịch Công giáo tháng 4 năm 2021

Hội Thánh mỗi năm sẽ cử hành các nghi thức và lễ nghi theo diễn tiến của Kinh Thánh, phô diễn công trình cứu độ của Chúa, từ nhập thể, Giáng sinh đến Phục sinh, Thăng thiên, Hiện xuống, sự mong đợi hồng phúc và ngày Chúa lại đến. Quá trình này sẽ diễn ra theo chu kỳ một năm và được gọi là năm Phụng vụ hay lịch Công giáo. 

Một năm Phụng vụ sẽ bắt đầu với Chúa nhật I Mùa Vọng cho tới hết tuần cuối cùng của mùa Thường niên sau lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ (tính theo Dương lịch). Năm Phụng vụ 2020 – 2021 bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 29/11/2020 và kết thúc vào thứ Bảy ngày 27/11/2021.

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Ý cầu nguyện chung: Cầu nguyện cho các quyền cơ bản của con người.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang xả thân đấu tranh cho các quyền căn bản của con người trong các chế độ độc tài và cả trong các quốc gia dân chủ đang rơi vào tình trạng khủng hoảng.

Lịch Công giáo tháng 4 2021

>> Hướng dẫn cách xem lịch Công giáo: Lịch Công giáo & Cách xem lịch Phụng vụ Công giáo

Ngày Loại Áo Lễ Lễ

Thứ Năm
1/4

Lễ Trọng
Mùa Chay
Năm B

Tr

Thứ Năm Tuần Thánh
Is 61:1-3,6,8-9; Tv 89:21-22,25,27; Kh 1:5-8; Lc 4:16-21; Xh 12:1-8,11-14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; 1 Cr 11:23-26; Ga 13:1-15

Thứ Sáu
2/4

Lễ Trọng
Mùa Chay
Năm B

Đ

Thứ Sáu Tuần Thánh
Is 52:1353; Tv 31:2-6,12-13,15-16,17-25; Dt 4:14-16; Ga 18:1-19,42

Thứ Bảy
3/4

Lễ Trọng
Mùa Chay
Năm B

Tr

Lễ Vọng Phục sinh
Rm 6:3-11118; Mt 28:1-10; Rm 6:3-11118; Mc 16:1-7

Chúa Nhật
4/4

Lễ Trọng
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Chúa Nhật Lễ Phục sinh
St 10:34,37-43; Tv 118:1-2,16-17,22-23; Cl 3:1-4; 1 Cr 5:6-8; Ga 20:1-9

Thứ Hai
5/4

Lễ Trọng
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục sinh
Cv 2:14,22-32; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Mt 28:8-15

Thứ Ba
6/4

Lễ Trọng
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục sinh
Cv 2:36-41; Tv 33:4-5,18-19,20,22; Ga 20:11-18

Thứ Tư
7/4

Lễ Trọng
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục sinh
Cv 3:1-10; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Lc 24:13-35

Thứ Năm
8/4

Lễ Trọng
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục sinh
Cv 3:11-26; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Lc 24:35-48

Thứ Sáu
9/4

Lễ Trọng
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục sinh
Cv 4:1-12; Tv 118:1-2,4,22-24,25-27; Ga 21:1-14

Thứ Bảy
10/4

Lễ Trọng
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục sinh
Cv 4:13-21; Tv 118:1,14-15,16-18,19-21; Mc 16:9-15

Chúa Nhật
11/4

Lễ Trọng
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục sinh – Kính Lòng Thương Xót Chúa
Cv 4:32-35; Tv 118:2-4,13-15,22-24; 1 Ga 5:1-6; Ga 20:19-31

Thứ Hai
12/4

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Phục sinh
Cv 4:23-31; Tv 2:1-3,4-6,7-9; Ga 3:1-8

Thứ Ba
13/4

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Phục sinh
Cv 4:32-37; Tv 93:1,1-2,5; Ga 3:7-15

Thứ Tư
14/4

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Phục sinh
Cv 5:17-26; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ga 3:16-21

Thứ Năm
15/4

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Phục sinh
Cv 5:27-33; Tv 34:2,9,17-18,19-20; Ga 3:31-36

Thứ Sáu
16/4

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Phục sinh
Cv 5:34-42; Tv 27:1,4,13-14; Ga 6:1-15

Thứ Bảy
17/4

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Phục sinh
Cv 6:1-7; Tv 33:1-2,4-5,18-19; Ga 6:16-21

Chúa Nhật
18/4

Lễ Trọng
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục sinh
Cv 3:13-15,17-19; Tv 4:2,4,7-8,9; 1 Ga 2:1-5; Lc 24:35-48

Thứ Hai
19/4

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Phục sinh
Cv 6:8-15; Tv 119:23-24,26-27,29-30; Ga 6:22-29

Thứ Ba
20/4

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Phục sinh
Cv 7:518; Tv 31:3-4,6-7,8,17,21; Ga 6:30-35

Thứ Tư
21/4

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Phục sinh
Cv 8:1-8; Tv 66:1-3,4-5,6-7; Ga 6:35-40

Thứ Năm
22/4

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Phục sinh
Cv 8:26-40; Tv 66:8-9,16-17,20; Ga 6:44-51

Thứ Sáu
23/4

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Phục sinh
Cv 9:1-20; Tv 117:1; 2 Ga 6:52-59

Thứ Bảy
24/4

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Phục sinh
Cv 9:31-42; Tv 116:12-13,14-15,16-17; Ga 6:60-69

Chúa Nhật
25/4

Lễ Trọng
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Phục sinh
Cv 4:8-12; Tv 118:1-8-9,21-23,26-21-29; 1 Ga 3:1; 2 Ga 10:11-18

Thứ Hai
26/4

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Phục sinh
Cv 11:1-18; Tv 42:2-3; Ga 10:1-10; Ga 10:11-18

Thứ Ba
27/4

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Phục sinh
Cv 11:19-26; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Ga 10:22-30

Thứ Tư
28/4

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Phục sinh
Cv 12:2413; Tv 67:2-3,5,6,8; Ga 12:44-50

Thứ Năm
29/4

Lễ Nhớ
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thánh Catêrina đệ Siena, Đtts
Cv 13:13-25; Tv 89:2-3,21-22,25,27; Ga 13:16-20

Thứ Sáu
30/4

Lễ Thường
Mùa Phục sinh
Năm B

Tr

Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Phục sinh
Cv 13:26-33; Tv 2:6-7,8-9,10-11; Ga 14:1-6

>> Xem thêm: Lịch Công giáo: Lịch Công giáo tháng 5

Lưu ý về Lịch Công Giáo

  • Vào mỗi Chúa Nhật, linh mục hoặc một giáo dân sẽ đọc lịch Phụng vụ Công giáo trong tuần tại nhà thờ của mình.
  • Không rao lịch Phụng vụ Công giáo trong Thánh lễ (sau bài Phúc Âm, hay sau bài giảng), phải rao trước Thánh lễ hoặc sau lời nguyện hiệp lễ (IM các số 123, 139).

Lịch Phụng vụ Công giáo tháng 4 năm 2021 đã được tổng hợp, trình bày chi tiết trong bài viết trên đây, hy vọng những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp ích được cho bạn. Đừng quên truy cập Xfaster để đọc thêm nhiều bài viết khác với chủ đề thú vị, gần gũi với cuộc sống nhé!

>> Xem thêm bài viết liên quan: 

  • Ý nghĩa thứ Tư Tuần Thánh – Thứ Tư Tuần Thánh khi nào?
  • Cách đọc Kinh Truyền Tin, Kinh Kính Mừng Công giáo
  • Lễ Lá là gì? Ý nghĩa Chúa nhật Lễ Lá của người Công giáo
  • Mùa Chay năm nay bắt đầu từ ngày nào? Lịch ngày ăn chay Công giáo năm nay
  • Ý nghĩa trứng Phục sinh là gì? Cách trang trí trứng Phục sinh đẹp nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page