Biểu mẫuTài Liệu

Đơn xin đi làm trước thời hạn nghỉ chế độ thai sản

<p style=”text-align:justify”>Bạn đang trong thời kỳ nghỉ thai sản nhưng lại muốn xin đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con? Bạn đang băn khoăn không biết viết đơn như thế nào cho hợp lệ đúng tiêu chuẩn. Sau đây, Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn xin đi làm trước thời hạn nghỉ chế độ thai sản để quý vị cùng tham khảo. Hy vọng đây là tài liệu bổ ích giúp các bạn được trở lại công tác sớm hơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——-

ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC

Kính gửi: …………………………………………………………………………………

Tôi tên là:………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………………………………………………. Nơi sinh:…………………………………………………………

Cấp bậc:………………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị làm việc:…………………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………………..

Được sự đồng ý của ………………………………………… tôi được nghỉ thai sản từ: ngày……. tháng…….. năm…….. đến ngày…….. tháng……… năm…….. Đến nay, tuy chưa hết thời gian nghỉ thai sản nhưng tôi mong muốn được quay trở lại làm việc trước thời hạn vì tôi thấy mình có đủ sức khỏe để đi làm sớm (có xác nhận của bệnh viện).

Vì vậy, Tôi làm đơn này kính đề nghị……………. cho tôi được trở lại công tác từ ngày…..tháng …năm.……

Kính mong … ……………………………………………..……..xem xét và giải quyết.

..…, ngày.…tháng.…năm.…
Người làm đơn
(Kí và ghi rõ họ tên)

Bạn đang trong thời kỳ nghỉ thai sản nhưng lại muốn xin đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con? Bạn đang băn khoăn không biết viết đơn như thế nào cho hợp lệ đúng tiêu chuẩn. Sau đây, Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn xin đi làm trước thời hạn nghỉ chế độ thai sản để quý vị cùng tham khảo. Hy vọng đây là tài liệu bổ ích giúp các bạn được trở lại công tác sớm hơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——-

ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC

Kính gửi: …………………………………………………………………………………

Tôi tên là:………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………………………………………………. Nơi sinh:…………………………………………………………

Cấp bậc:………………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị làm việc:…………………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………………..

Được sự đồng ý của ………………………………………… tôi được nghỉ thai sản từ: ngày……. tháng…….. năm…….. đến ngày…….. tháng……… năm…….. Đến nay, tuy chưa hết thời gian nghỉ thai sản nhưng tôi mong muốn được quay trở lại làm việc trước thời hạn vì tôi thấy mình có đủ sức khỏe để đi làm sớm (có xác nhận của bệnh viện).

Vì vậy, Tôi làm đơn này kính đề nghị……………. cho tôi được trở lại công tác từ ngày…..tháng …năm.……

Kính mong … ……………………………………………..……..xem xét và giải quyết.

..…, ngày.…tháng.…năm.…
Người làm đơn
(Kí và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page