Học TậpTài Liệu

Đáp án môn Hóa đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án đề thi THPT quốc gia đợt 2 môn Hóa – Kỳ thi THPT quốc gia 2021 đợt 2 môn Hóa sẽ được tổ chức vào ngày 7/8/2021. Sau đây là nội dung chi tiết đáp án Hóa THPT quốc gia 2021 đợt 2 để các bạn học sinh so sánh và đối chiếu sau khi kết thúc kỳ thi.

Các thí sinh có thể gửi đề về page Hoatieu để các giáo viên bổ sung đáp án cho các mã đề nhé.

Link page: https://www.facebook.com/Vn.HoaTieu

  • Đáp án môn Văn đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021

Kỳ thi THPT quốc gia 2021 đợt 2 đã chính thức được tổ chức vào ngày 6/8/2021 cho các thí sinh chưa tham gia kỳ thi THPT 2021 đợt 1 do ảnh hưởng của dịch Covid19. Sau đây là chi tiết đề Hóa THPT quốc gia đợt 2 cùng với gợi ý đáp án môn Hóa THPT quốc gia 2021 đợt 2, mời các bạn cùng tham khảo.

Lưu ý: Đề thi và đáp án môn Hóa THPT quốc gia 2021 đợt 2 sẽ chính thức được cập nhật sau khi các thí sinh kết thúc thời gian làm bài thi. Đáp án do các giáo viên tự giải nên chỉ mang tính chất tham khảo. Hoatieu sẽ cập nhật đáp án chính thức của Bộ ngay sau khi Bộ giáo dục công bố.

1. Đáp án đề thi THPT quốc gia môn Hóa 2021 đợt 2


Đáp án đề 201 Hóa THPT 2021 đợt 2

41. B

42. A

43. D

44. B

45. C

46. A

47. C

48. C

49. C

50. D

51. C

52. D

53. C

54. B

55. B

56. B

57. D

58. A

59. A

60. B

61. A

62. B

63. A

64. C

65. C

66. B

67.

68. B

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75. C*

76. A*

77.

78.

79. B*

80. C*

Đáp án đề 223 Hóa THPT 2021 đợt 2

41. D

42. A

43. B

44. B

45. A

46. A

47. A

48. B

49. A

50. D

51. B

52. C

53. D

54.B

55. D

56. B

57. D

58. D

59. D

60. C

61. A

62. C

63. D

64. A

65. A

66. B

67. D

68.

69.

70.

71. C*

72.

73.

74. C*

75.

76. B*

77.

78. B*

79.

80.

2. Đề thi Hóa THPT quốc gia 2021 đợt 2


Mã đề 201

Đề thi Hóa THPT quốc gia 2021 đợt 2 mã 201

Đề thi Hóa THPT quốc gia 2021 đợt 2

Đề thi Hóa THPT quốc gia 2021 đợt 2

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Xfaster.

Đáp án đề thi THPT quốc gia đợt 2 môn Hóa – Kỳ thi THPT quốc gia 2021 đợt 2 môn Hóa sẽ được tổ chức vào ngày 7/8/2021. Sau đây là nội dung chi tiết đáp án Hóa THPT quốc gia 2021 đợt 2 để các bạn học sinh so sánh và đối chiếu sau khi kết thúc kỳ thi.

Các thí sinh có thể gửi đề về page Hoatieu để các giáo viên bổ sung đáp án cho các mã đề nhé.

Link page: https://www.facebook.com/Vn.HoaTieu

  • Đáp án môn Văn đợt 2 tốt nghiệp THPT 2021

Kỳ thi THPT quốc gia 2021 đợt 2 đã chính thức được tổ chức vào ngày 6/8/2021 cho các thí sinh chưa tham gia kỳ thi THPT 2021 đợt 1 do ảnh hưởng của dịch Covid19. Sau đây là chi tiết đề Hóa THPT quốc gia đợt 2 cùng với gợi ý đáp án môn Hóa THPT quốc gia 2021 đợt 2, mời các bạn cùng tham khảo.

Lưu ý: Đề thi và đáp án môn Hóa THPT quốc gia 2021 đợt 2 sẽ chính thức được cập nhật sau khi các thí sinh kết thúc thời gian làm bài thi. Đáp án do các giáo viên tự giải nên chỉ mang tính chất tham khảo. Hoatieu sẽ cập nhật đáp án chính thức của Bộ ngay sau khi Bộ giáo dục công bố.

1. Đáp án đề thi THPT quốc gia môn Hóa 2021 đợt 2


Đáp án đề 201 Hóa THPT 2021 đợt 2

41. B

42. A

43. D

44. B

45. C

46. A

47. C

48. C

49. C

50. D

51. C

52. D

53. C

54. B

55. B

56. B

57. D

58. A

59. A

60. B

61. A

62. B

63. A

64. C

65. C

66. B

67.

68. B

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75. C*

76. A*

77.

78.

79. B*

80. C*

Đáp án đề 223 Hóa THPT 2021 đợt 2

41. D

42. A

43. B

44. B

45. A

46. A

47. A

48. B

49. A

50. D

51. B

52. C

53. D

54.B

55. D

56. B

57. D

58. D

59. D

60. C

61. A

62. C

63. D

64. A

65. A

66. B

67. D

68.

69.

70.

71. C*

72.

73.

74. C*

75.

76. B*

77.

78. B*

79.

80.

2. Đề thi Hóa THPT quốc gia 2021 đợt 2


Mã đề 201

Đề thi Hóa THPT quốc gia 2021 đợt 2 mã 201

Đề thi Hóa THPT quốc gia 2021 đợt 2

Đề thi Hóa THPT quốc gia 2021 đợt 2

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Xfaster.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
You cannot copy content of this page