Danh sách và vị trí của người bán hàng trong Genshin Impact

Trong Genshin Impact có rất nhiều người bán hàng và cửa hàng ẩn mà game thủ chưa biết. Những nhà cung cấp này đóng vai trò quan trọng vì người chơi có thể mua nhiều nguyên liệu cần thiết từ họ. Dưới đây là danh sách và vị trí của tất cả người bán hàng ẩn trong Genshin Impact.

Có rất nhiều người bán hàng bí mật ở rải rác khắp nơi trong Genshin Impact

Các nhà cung cấp ẩn ở Mondstadt

Những người bán hàng trong Genshin Impact thường đi lang thang khắp các địa điểm cố định. Họ có thể bán hoa, đồ tạo tác, quặng, thực phẩm,… Hiện tại ở Monstadt có 6 nhà cung cấp vật phẩm.

Tên người bán hàng Các vật phẩm được bán Vị trí
Shiliu
 • Adventurer’s Golden Goblet
 • Tail Feather
 • Bandana
 • Flower
 • Pocket Watch
Gần nhà máy rượu Dawn
Flora
 • Sweet Flower
 • Windwheel Aster
 • Cecilia
 • Small Lamp Grass
 • Calla Lily

Cổng chính vào Thành phố Mondstadt; Chỉ có từ 06:00 – 19:00 (giờ trong trò chơi)

Chloris
 • Snapdragon
 • Mint
 • Wolfhook
 • Valberry
 • Philanemo Mushroom
Con đường trong Windrise
Brooke
 • Steak
 • Chicken-Mushroom Skewer
 • Northern Smoked Chicken
Gần ngôi nhà nhỏ với bếp lò ngoài trời ở làng Springvale; Chỉ có từ 06:00 – 19:00 (giờ trong trò chơi)
Draff
 • Fowl
 • Meat
 • Bird Egg
Làng Springvale, gần cối xay gió
Harris
 • Radish Veggie Soup
 • Jewelry Soup
 • Steak
Khu cắm trại gần Dragonspine

Shiliu là một người bán hàng ở Monstadt

Shiliu là một người bán hàng ở Monstadt

Những người bán hàng ẩn ở Liyue

Liyue là một quốc gia rộng lớn với rất nhiều nguyên liệu địa phương. Tại đây có tới 15 nhà cung cấp nằm rải rác xung quanh. Những người này bán đa dạng các món đồ, từ thực phẩm, hoa cho tới đồ tạo tác và các loại quặng.

Tên người bán hàng Các vật phẩm được bán Vị trí
Linlang
 • Traveling Doctor’s Medicine Pot
 • Owl Feather
 • Handkerchief
 • Silver Lotus
 • Pocket Watch
Phía bắc của cảng Liyue; Chỉ từ 19:00 – 06:00 (Giờ trong game)
Zhang Shun
 • Lucky Dog’s Goblet
 • Eagle Feather
 • Silver Circlet
 • Clover
 • Hourglass
Phía bắc của cảng Liyue
Uncle Gao & Uncle Sun
 • Fish
 • Crab
 • Shrimp Meat
Hai cửa hàng hải sản gần nhau ở phía tây nam của cảng Liyue
Bolai
 • Apple
 • Sunsettia
 • Fish
 • Starconch
Phía bắc của cảng Liyue
Chen the Sharp
 • Delicious Grilled Tiger Fish
 • Stir-Fried Filet
Trung tâm của Cảng Liyue, bên cạnh Second Life
Licai
 • Stone Harbor Delicacies
 • Noodles With Mountain Delicacies
 • Cured Pork Dry Hotpot
 • Tianshu Meat
Phía bắc của cảng Liyue
Mr. Zhu
 • Pop’s Teas
 • Mora Meat
 • Stir-Fried Filet
Lữ quán Emerald Maple ở Đồng bằng Guili
Su Er’niang
 • Zhongyuan Chop Suey
 • Mora Meat
Trung tâm của Cảng Liyue
Yueshu
 • Stir-Fried Fish Noodles
 • Golden Shrimp Balls
 • Fullmoon Egg
 • Golden Crab
Phía bắc của cảng Liyue
Ms. Bai
 • Qingce Stir Fry
 • Tofu, Almond
 • Silk Flower, Glaze Lily
Làng Qingce
Verr Goldet
 • Almond Tofu
 • Matsutake Meat Roll
 • Jueyun Chili Chicken
 • Noodles with Mountain Delicacies
 • Chicken-Mushroom Skewer
 • Matsutake, Butter, Sausage
 • Violetgrass, Silk Flower
Lữ quán Wangshu
Changshun
 • Cheese, Potato, Sugar
 • Cor Lapis, Electro Crystal
Phía bắc của cảng Liyue
Herbalist Gui
 • Qingxin, Horsetail, Lotus Head
 • Mist Flower Corolla
 • Flaming Flower Stamen
 • Violetgrass
Hiệu thuốc Bubu
Shitou
 • Iron Chunk
 • White Iron Chunk
 • Noctilucous Jade
Cảng Liyue

Liyue là địa điểm có nhiều nhà cung cấp vật phẩm bí mật nhất

Liyue là địa điểm có nhiều nhà cung cấp vật phẩm bí mật nhất

Các nhà cung cấp bí mật ở Inazuma

Tại Inazuma đang có 7 nhà cung cấp vật phẩm di chuyển xung quanh. Họ cũng bán nhiều loại cá, hoa, thực phẩm và quặng. Dưới đây là tất cả các địa điểm và mặt hàng được bán mà người chưa có thể mua từ cửa hàng của các nhà cung này.

Tên nhà cung cấp Các vật phẩm được bán Vị trí
Obata
 • Fish
 • Crab
 • Shrimp Meat
 • Sea Ganoderma
Cảng Ritou
Kiminami Anna
 • Delicious Rice Cake Soup
 • Mushroom Pizza
 • Special Mushroom Pizza
Cửa hàng thực phẩm ở Thành phố Inazuma
Kiyoko
 • Milk
 • Tomato
 • Potato
 • Wheat
 • Tofu
Làng Bourou ở đảo Watatsumi
Ryouko
 • Egg Roll
 • Delicious Dry-Braised Salted Fish
Thị trấn Ritou
Tomoki
 • Dango Milk
Thành phố Inazuma
Karpillia
 • Dandelion Seed
Thị trấn bến cảng Ritou
Qiuyue
 • Iron Chunk
 • White Iron Chunk
 • Electro Crystal
Thị trấn bến cảng Ritou

Karpillia có một cửa hàng ở Thị trấn Ritou

Karpillia có một cửa hàng ở Thị trấn Ritou

Đó là tất cả các nhà cung cấp ẩn mà game thủ Genshin Impact có thể chưa biết. Sau khi đã biết nơi để tìm những cửa hàng này, mọi người có thể mua thêm thực phẩm và nguyên liệu cho các hoạt động quan trọng trong trò chơi.

Xem thêm về bài viết

Danh sách và vị trí của người bán hàng trong Genshin Impact

[rule_3_plain]

Trong Genshin Impact có rất nhiều người bán hàng và cửa hàng ẩn mà game thủ chưa biết. Những nhà cung cấp này đóng vai trò quan trọng vì người chơi có thể mua nhiều nguyên liệu cần thiết từ họ. Dưới đây là danh sách và vị trí của tất cả người bán hàng ẩn trong Genshin Impact.Có rất nhiều người bán hàng bí mật ở rải rác khắp nơi trong Genshin Impact(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Các nhà cung cấp ẩn ở MondstadtNhững người bán hàng trong Genshin Impact thường đi lang thang khắp các địa điểm cố định. Họ có thể bán hoa, đồ tạo tác, quặng, thực phẩm,… Hiện tại ở Monstadt có 6 nhà cung cấp vật phẩm.Tên người bán hàngCác vật phẩm được bánVị tríShiliuAdventurer’s Golden GobletTail FeatherBandanaFlowerPocket WatchGần nhà máy rượu DawnFloraSweet FlowerWindwheel AsterCeciliaSmall Lamp GrassCalla LilyCổng chính vào Thành phố Mondstadt; Chỉ có từ 06:00 – 19:00 (giờ trong trò chơi)ChlorisSnapdragonMintWolfhookValberryPhilanemo MushroomCon đường trong WindriseBrookeSteakChicken-Mushroom SkewerNorthern Smoked ChickenGần ngôi nhà nhỏ với bếp lò ngoài trời ở làng Springvale; Chỉ có từ 06:00 – 19:00 (giờ trong trò chơi)DraffFowlMeatBird EggLàng Springvale, gần cối xay gióHarrisRadish Veggie SoupJewelry SoupSteakKhu cắm trại gần Dragonspine(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Shiliu là một người bán hàng ở MonstadtNhững người bán hàng ẩn ở LiyueLiyue là một quốc gia rộng lớn với rất nhiều nguyên liệu địa phương. Tại đây có tới 15 nhà cung cấp nằm rải rác xung quanh. Những người này bán đa dạng các món đồ, từ thực phẩm, hoa cho tới đồ tạo tác và các loại quặng.Tên người bán hàngCác vật phẩm được bánVị tríLinlangTraveling Doctor’s Medicine PotOwl FeatherHandkerchiefSilver LotusPocket WatchPhía bắc của cảng Liyue; Chỉ từ 19:00 – 06:00 (Giờ trong game)Zhang ShunLucky Dog’s GobletEagle FeatherSilver CircletCloverHourglassPhía bắc của cảng LiyueUncle Gao & Uncle SunFishCrabShrimp MeatHai cửa hàng hải sản gần nhau ở phía tây nam của cảng LiyueBolaiAppleSunsettiaFishStarconchPhía bắc của cảng LiyueChen the SharpDelicious Grilled Tiger FishStir-Fried FiletTrung tâm của Cảng Liyue, bên cạnh Second LifeLicaiStone Harbor DelicaciesNoodles With Mountain DelicaciesCured Pork Dry HotpotTianshu MeatPhía bắc của cảng LiyueMr. ZhuPop’s TeasMora MeatStir-Fried FiletLữ quán Emerald Maple ở Đồng bằng GuiliSu Er’niangZhongyuan Chop SueyMora MeatTrung tâm của Cảng LiyueYueshuStir-Fried Fish NoodlesGolden Shrimp BallsFullmoon EggGolden CrabPhía bắc của cảng LiyueMs. BaiQingce Stir FryTofu, AlmondSilk Flower, Glaze LilyLàng QingceVerr GoldetAlmond TofuMatsutake Meat RollJueyun Chili ChickenNoodles with Mountain DelicaciesChicken-Mushroom SkewerMatsutake, Butter, SausageVioletgrass, Silk FlowerLữ quán WangshuChangshunCheese, Potato, SugarCor Lapis, Electro CrystalPhía bắc của cảng LiyueHerbalist GuiQingxin, Horsetail, Lotus HeadMist Flower CorollaFlaming Flower StamenVioletgrassHiệu thuốc BubuShitouIron ChunkWhite Iron ChunkNoctilucous JadeCảng Liyue(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Liyue là địa điểm có nhiều nhà cung cấp vật phẩm bí mật nhấtCác nhà cung cấp bí mật ở InazumaTại Inazuma đang có 7 nhà cung cấp vật phẩm di chuyển xung quanh. Họ cũng bán nhiều loại cá, hoa, thực phẩm và quặng. Dưới đây là tất cả các địa điểm và mặt hàng được bán mà người chưa có thể mua từ cửa hàng của các nhà cung này.Tên nhà cung cấpCác vật phẩm được bánVị tríObataFishCrabShrimp MeatSea GanodermaCảng RitouKiminami AnnaDelicious Rice Cake SoupMushroom PizzaSpecial Mushroom PizzaCửa hàng thực phẩm ở Thành phố InazumaKiyokoMilkTomatoPotatoWheatTofuLàng Bourou ở đảo WatatsumiRyoukoEgg RollDelicious Dry-Braised Salted FishThị trấn RitouTomokiDango MilkThành phố InazumaKarpilliaDandelion SeedThị trấn bến cảng RitouQiuyueIron ChunkWhite Iron ChunkElectro CrystalThị trấn bến cảng Ritou(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Karpillia có một cửa hàng ở Thị trấn RitouĐó là tất cả các nhà cung cấp ẩn mà game thủ Genshin Impact có thể chưa biết. Sau khi đã biết nơi để tìm những cửa hàng này, mọi người có thể mua thêm thực phẩm và nguyên liệu cho các hoạt động quan trọng trong trò chơi.

[rule_2_plain]

#Danh #sách #và #vị #trí #của #người #bán #hàng #trong #Genshin #Impact


 • #Danh #sách #và #vị #trí #của #người #bán #hàng #trong #Genshin #Impact
 • Tổng hợp: Xfaster

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button