Tài LiệuVăn bản pháp luật

Công văn 4534/LĐTBXH-VP

<p style=”text-align:justify”>Để động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gai các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017. Ngày 31/10/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4534/LĐTBXH-VP về hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng dịp tổng kết năm 2017. Theo đó, công văn hướng dẫn chi tiết nguyên tắc khen thưởng, tiêu chuẩn khen thưởng, hình thức khen thưởng….. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết công văn tại đây.

Công văn 4534/LĐTBXH-VP

Để động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gai các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017. Ngày 31/10/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4534/LĐTBXH-VP về hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng dịp tổng kết năm 2017. Theo đó, công văn hướng dẫn chi tiết nguyên tắc khen thưởng, tiêu chuẩn khen thưởng, hình thức khen thưởng….. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết công văn tại đây.

Công văn 4534/LĐTBXH-VP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
You cannot copy content of this page