Các bài tập tính diện tích hình vuông Toán lớp 3

Nhiều em học sinh lớp 3 vẫn chưa nhớ được công thức tính diện tích hình vuông, việc giải các bài tập tính diện tích hình vuông Toán lớp 3 sẽ giúp các em củng cố kiến thức, nhớ được công thức nhanh nhất, từ đó giúp các em có thể chinh phục được các bài tập liên quan tới hình vuông.

Các bài tập tính diện tích hình vuông Toán lớp 3 này gồm trong bài diện tích hình vuông Toán lớp 3 trang 153 – 154 Sách giáo khoa (SGK), sách bài tập và các bài toán nâng cao, bổ sung. Các em cùng tham khảo, luyện tập về tính diện tích hình vuông.

cac bai tap tinh dien tich hinh vuong toan lop 3

Các bài toán tính diện tích hình vuông lớp 3

 Lưu ý:
– Xem trước công thức tính diện tích hình vuông trước khi làm bài.
– Đơn vị tính diện tích là m2, cm2, dm2 …. (tùy vào đầu bài yêu cầu)

Bài tập tính diện tích hình vuông Toán lớp 3 trong SGK trang 153

Bài Tập 1 Trang 153 SGK Toán 3: Điền vào chỗ trống (theo mẫu):

cac bai tap tinh dien tich hinh vuong toan lop 3 2

Lời giải:

Bài Tập 2 Trang 154 SGK Toán 3: Một tờ giấy hình vuông cạnh 80mm. Tính diện tích tờ giấy đó theo xăng – ti – mét vuông?

Lời giải:

Đổi 80mm = 8cm

Diện tích của tờ giấy là 8 x 8 = 64cm2

Đáp số: 64cm2

Bài Tập 3 Trang 154 SGK Toán 3: Một hình vuông có chu vi 20cm. Tính diện tích hình vuông đó.

Lời giải:

Cạnh của hình vuông là 20 : 4 = 5 cm

Diện tích của hình vuông là 5 x 5 = 25cm2

Đáp số: 25cm2

 Lưu ý:
Tham khảo chi tiết trong bài Giải bài tập trang 153,154 SGK toán 3 về bài toán hình vuông

 

Bài tập tính diện tích hình vuông Toán lớp 3 trong vở bài tập

Bài 1 trang 65 VBT Toán 3 Tập 2: Viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải:

Bài 2 trang 65 VBT Toán 3 Tập 2: Một miếng nhựa hình vuông cạnh 40mm. hỏi diện tích miếng nhựa đó là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Giải:

Đổi 40mm = 4cm

Diện tích miếng nhựa là 4 x 4 = 16cm2

Đáp số: 16cm2

Bài 3 trang 65 VBT Toán 3 Tập 2: Một hình vuông có chu vi là 24cm. Tính diện tích hình vuông đó.

Giải:

Cạnh hình vuông là 24 : 4 = 6cm

Diện tích của hình vuông là 6 x 6 = 36cm2

Đáp số: 36cm2

Bài 4 trang 65 VBT Toán 3 Tập 2: Ghép 6 miếng nhựa hình vuông cạnh 4cm thành hình chữ nhật (xem hình vẽ). Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Giải:

Diện tích miếng nhựa hình vuông là 4 x 4 = 16cm2

Diện tích của hình chữ nhật được ghép từ các mảnh nhựa là 16 x 6 = 96cm2

Đáp số: 96cm2

Bài tập tính diện tích hình vuông Toán lớp 3 nâng cao, bổ sung

Bài 1: Tìm diện tích của một hình vuông có chu vi bằng chu vi của hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 6 cm.

Giải:

Chu vi hình chữ nhật là 2 x (12 + 6) = 36cm

Theo đầu bài, chu vi hình vuông bằng chu vi hình chữ nhật = 36cm

Cạnh của hình vuông là 36 : 4 = 9cm

Diện tích của hình vuông 9 x 9 = 81cm2

Đáp số: 81cm2

Bài 2: Có một hình vuông, nếu mở rộng về bên phải 2cm và mở rộng về bên trái 4 cm thì được một hình chữ nhật có chu vi bằng 48 cm. Tính diện tích hình vuông.

Giải:

Ta gọi cạnh hình vuông là a

Cạnh của hình chữ nhật sau khi mở rộng từ hình vuông là a + 2 + 4 = a + 6

Chu vi của hình chữ nhật là (a + a + 6) x 2 = 48

Suy ra, cạnh hình vuông a = 9

Diện tích của hình vuông là 9 x 9 = 81cm2

Đáp số: 81cm2

Bài 3: Một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật. Biết hình chữ nhật có chu vi bằng 56cm, chiều dài bằng 20 cm. Tính diện tích hình vuông.

Giải:

Cạnh chiều rộng của hình chữ nhật là 56 : 2 – 20 = 8cm

Cạnh của hình vuông = chiều rộng hình chữ nhật = 8cm

Diện tích của hình vuông là 8 x 8 = 64cm2

Đáp số: 64cm2

Bài 4: Tính diện tích một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng bằng nửa chiều dài.

Giải:

Chiều rộng hình chữ nhật là 12 : 2 = 6cm

Chu vi hình chữ nhật là 2 x (12 + 6) = 36cm

Chu vi hình vuông = Chu vi hình chữ nhật = 36cm

Cạnh của hình vuông là 36 : 4 = 9cm

Diện tích của hình vuông là 9 x 9 = 81 cm2

Đáp số: 81cm

Bài 5: Một hình vuông có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 4m. Tính chu vi hình vuông đó.

Giải:

Diện tích của hình chữ nhật là 25 x 4 = 100m2

Diện tích của hình vuông = Diện tích hình chữ nhật = 100m2

Cạnh hình vuông là √100 = 10m

Chu vi hình vuông là 10 x 4 = 40m

Đáp số: 40m

Bài 6: Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có độ dài các cạnh là chiều dài 130m, chiều rộng là 70m. Tính diện tích của hình vuông đó.

Giải:

Chu vi hình chữ nhật là 2 x (130 + 70) = 400m

Chu vi hình vuông = Chu vi hình chữ nhật = 400m

Cạnh hình vuông là 400 : 4 = 100m

Diện tích của hình vuông là 100 x 100 = 10.000m2

Đáp số: 10.000 m2

Bài 7: Tìm diện tích một hình vuông có chu vi bằng diện tích hình chữ nhật có chiều dài bằng 12cm, chiều rộng bằng 1/2 chiều dài.

Giải:

Chiều rộng hình chữ nhật = 12 : 2 = 6cm

Diện tích hình chữ nhật = 6 x 12 = 72cm2

Chu vi hình vuông = Diện tích hình chữ nhật = 72cm

Cạnh hình vuông là 72 : 4 = 13cm

Diện tích hình vuông là 13 x 13 = 169cm2

Đáp số: 169cm2

Các em học sinh luyện tập các dạng bài tập tính diện tích hình vuông Toán lớp 3 để nhớ kiến thức, có thể giải được các dạng bài liên quan tới hình vuông. Đồng thời, dạng bài tập này là tài liệu hữu ích dành cho thầy cô, các thầy cô cùng tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button